ทำไมถึงต้องใช้ระบบมอนิเตอร์ ?

Room Alert Monitors for Every Need, Every Budget

              สาเหตุสำคัญของการเกิดความล้มเหลวของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมของห้องคอมพิวเตอร์หรือดาต้าเซ็นเตอร์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากความผิดปกติหรือล้มเหลวของระบบทำความเย็น (HVAC หรือ Air Condition )  และระบบจ่ายกำลังไฟ (Power Supply) ระบบทำความเย็นที่บกพร่องหรือล้มเหลว จะนำไปสู่อุณหภูมิในห้องจะสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงหรือต่ำเกินไปอันเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯต่างๆ ระบบจ่ายกำลังไฟที่ล้มเหลวสามารถนำไปสู่การเกิด DownTime ของระบบ ข้อมูลอาจถูกทำลาย และอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซ่อมแซมตามมา.

              การมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบเครือข่ายที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมต่างๆของห้องคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ในเชิงการป้องกันความเสียหายล่วงหน้า ด้วยระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัติโนมัติที่มีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก (Intranet/Internet) ทำให้ท่านสามารถได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือในทันทีเมื่อเกิดมีความผิดปกติ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติขึ้นของอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ระบบจ่ายกำลังไฟ(Power) การรั่วซึมของน้ำ (Water Leak) หรือน้ำท่วม (Flood) การเกิดควันไฟ (Smoke) การปิดเปิดประตูที่สำคัญ(Door Entry) ความแรงของลมของการระบายอากาศ(Air Flow) ตลอดจนการทำงานของอุปกรณ์ UPS ระบบทำความเย็น HVAC และระบบดับเพลิงอัตฺโนมัติและอื่นๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในเวลาใด(Anywhere Anytime) การดำเนินการใดๆที่เหมาะสมในการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถดำเนินการได้ในทันที.

              ระบบเฝ้าระวังฯ  Room Alert เป็นผลิตภัฑณ์มาตรฐาน ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตั้งง่ายและราคาย่อมเยาว์ มีรุ่นและขนาดต่างๆที่เหมาะสมกับขนาดของห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสำคัญของท่าน สามารถที่จะขยายขีดความสามารถได้โดยง่าย   จึงเป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของท่านในการเฝ้าระวังความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ราคาแพงในทุกๆความต้องการและในทุกๆงบประมาณ.

              ระบบเฝ้าระวังฯ  Room Alert   เป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย (Network/ Internet) และสนับสนุนมาตรฐานการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Simple Network Management Protocal (SNMP) ที่มี Web Interface สามารถบริหารจัดการการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผ่านทาง Web Browser ได้อุปกรณ์สามารถถูกบริหารจัดการได้จาก Centralized Monitoring Management Software : Device Manager Software ( Windows Service)   ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนและคุณสมบัติในการบริหารจัดการผ่านเครือข่ายฯ และสาขาขององค์กรได้ ทำให้ท่านมีความสามารถเฝ้าระวังและะแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติสำนักงานสาขาต่างๆ ได้ในลักษณะ Network Wide การแจ้งเตือนสามารถจัดการได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ทำให้การแจ้งเตือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นระบบสามารถกำหนดการดำเนินการอย่างอัตฺโนมัติเช่น การความคุมการปิด-เปิดอุปกรณื ตลอดจนการสั่งReboot/Logoff/Shutdown/Script Command อุปกรณ์ Servers อย่างอัตฺโนมัติได้ในกรณีที่จำเป็นทั้ง Windows/UNIX/LInux นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลประวัติของการข้อมูลตรวจวัดและเก็บประวัติการแจ้งเตือน การแสดงผลที่เข้าใจง่ายในลักษณะ GUI อีกด้วย.

              การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย  Room Alert   นี้ยังมีบริการการเฝ้าระวังผ่านทางระบบ Cloud Service จาก Internet ผ่านทางWWW.Roomalert.com ที่ท่านสามารถจะบริหารจัดการการเฝ้าระวังฯ ได้จากทุกที่ทุกเวลา ( AnyWhere AnyTime)  ซึ่งท่านสามารถจะกำหนดการเฝ้าระวัง(Monitor) กำหนดการแจ้งเตือน (Alerts) เก็บประวัติ (Logs) แสดงผลเป็นกราฟ (Graph) และทำรายงาน (Report) ผ่านทาง Cloud Service ได้จากทุกที่ทุกเวลา.

              Room Alert ใช้ได้ดีกับทุกๆองค์กร ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ไม่เฉพาะใช้กับห้องคอมพิวเตอร์หรือดาต้าเซ็นเตอร์ เท่านั้น ยังสามารถใช้ได้กับสถานที่สำคัญอื่นๆ เช่น ห้องอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ทั่วไป ห้องเย็น ห้องเก็บสินค้า อาหาร ยารักษาโรค  ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ และอื่นๆอีกมาก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *